BESLUT FRÅN SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDETS DISCIPLINNÄMND - ALBIN LUNDIN
Publicerad: 2023-10-13
#DISCIPLINÄRENDE
Timrås spelare Albin Lundin fälls för Physical abuse of officials i gårdagens match mellan Örebro och Timrå av svenska ishockeyförbundets disciplinnämnd. Hanteringen av ärendet har skett enligt de rutiner som gäller för disciplinärenden under säsongen.

När det återstår drygt tio minuter av tredje perioden så blir linjedomaren 58 Rickard Nilsson påkörd bakifrån av Timråspelaren 33 Albin Lundin. Nilsson står på blålinjen och gör en offsidebedömning och befinner sig i sitt arbetsområde. Lundin kommer in på isen från spelarbåset och har hela isen framför sig och den enda personen som finns framför honom är linjedomaren. Nilsson åker i isen med stor kraft och har ingen möjlighet att skydda sig eller mildra kraften i fallet.

Avstängning

Avstängning fr.o.m. den 13 oktober 2023 t.o.m. den 21 oktober 2023. Avstängningen har bedömts motsvara tre matchers avstängning.

Böter

Böter om 10 000 kr.

Svenska ishockeyförbundets disciplinnämnds beslut

Av filmsekvensen framgår att Albin Lundin fäller linjemannen som faller handlöst bakåt och landar på isen. Inom ishockeyn har varje spelare en skyldighet att ha uppsikt över isen och iaktta aktsamhet så att hen inte orsakar matchfunktionärer skada. Nämnden konstaterar att linjemannen i situationen befann sig i förväntat område, på blålinjen. Albin Lundin kom in på isen och åkte snabbt framåt utan någon som helst uppsikt. Vid dessa förhållanden finner nämnden att Albin Lundin varit i vart fall likgiltig inför kollisionen med domaren. Det ska även noteras att Albin Lundin inte ens efter att ha fällt domaren till isen stannade eller tog någon annan notis av händelsen. Omständigheterna är sammantaget sådana att han enligt disciplinnämnden har gjort sig skyldig till en bestraffningsbar Physical abuse of officials som ska leda till en avstängning. Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet.

Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer: 

– Stor skaderisk.

– Domare och andra matchfunktionärer är helt fredade från all uppsåtlig fysisk kontakt.

Hela beslutet

Läs mer

Så här hanteras disciplinärenden.

Så jobbar SHL:s situationsrum.

SHL
SHL:s huvudpartners