BESLUT FRÅN SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDETS DISCIPLINNÄMND - LUDVIG NILSSON
Publicerad: 2023-10-25
#DISCIPLINÄRENDE
Växjös spelare Ludvig Nilsson fälls för Illegal check to the head i gårdagens match mellan Växjö och Frölunda av svenska ishockeyförbundets disciplinnämnd. Hanteringen av ärendet har skett enligt de rutiner som gäller för disciplinärenden under säsongen.

Med 5.53 kvar av första perioden så spelas pucken ner bakom målet. Frölundaspelaren nr 43 Tom Nilsson sträcker sig fram och chippar iväg pucken. Växjöspelaren spelaren nr 41 Ludvig Nilsson kommer med hög fart från andra sidan av målburen och träffar endast huvudet på Nilsson med en tackling.

Avstängning

Avstängning fr.o.m. den 25 oktober 2023 t.o.m. den 4 november 2023. Avstängningen bedöms motsvara fyra matcher.

Böter

12 398 kr.

Svenska ishockeyförbundets disciplinnämnds beslut

Nämnden anser det utrett att Ludvig Nilsson gjort sig skyldig till en Illegal check to the head. Förseelsen är bestraffningsbar och bör leda till en avstängning i enlighet med beslutet ovan. Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet.

Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:  

• Tacklingen sker med hög fart och träffar huvudet

• Tacklingen innebär stor skaderisk och är respektlös

• Den tacklade spelaren har en låg position (förmildrande)

• Ludvig Nilsson har vid tre tidigare tillfällen föregående säsong ålagts disciplinär påföljd p.g.a. liknande förseelser. Det är nu fråga om återfall på nytt (se ärende nr D-SIF-015198, D-SIF-015602 och D-SIF-016705). Detta beaktas i skärpande riktning.

Hela beslutet

Läs mer

Så här hanteras disciplinärenden.

Så jobbar SHL:s situationsrum.

SHL
SHL:s huvudpartners