Beslut från Svenska Ishockeyförbundets Disciplinnämnd - Theodor Niederbach
Publicerad: 2024-02-18
#DISCIPLINÄRENDE
MoDos spelare Theodor Niederbach fälls för Illegal check to the head i gårdagens match mellan MoDo och Timrå av svenska ishockeyförbundets disciplinnämnd. Hanteringen av ärendet har skett enligt de rutiner som gäller för disciplinärenden under säsongen.

När det återstår 16.24 av andra perioden så tacklar Modospelaren Nr 32 Theodor Niederbach Timråspelaren Nr 61 Axel Rindell i huvudet. Pucken har kommit in i Timrås försvarszon och där har Rindell pucken och skall spela den vidare. Han tappar dock kontrollen på pucken när Niederbach kommer med hög fart, förflyttar tyngdkraften åt vänster och driver upp axeln och träffar med kraft i huvudet på Rindell.

Avstängning

Avstängning fr.o.m. den 18 februari 2024 t.o.m. den 29 februari 2024. Avstängningen bedöms motsvara fyra matcher.

Böter

6 875 kr.

Svenska ishockeyförbundets disciplinnämnds beslut

Nämnden finner det utrett att Theodor Niederbach gjort sig skyldig till en Illegal check to the head. Förseelsen bör föranleda en avstängning. Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Theodor Niederbach stängdes av för en Boarding den 17 februari 2023 (ärende nr D-SIF-016353) och det rör sig alltså nu om återfall i en liknande förseelse. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara fyra matcher.

Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer: 

• Tacklingen träffar endast huvudet

• Tacklingen hade kunnat undvikas

• Stor skaderisk

• Återfall i liknande förseelse

Hela beslutet 

Läs mer

Så här hanteras disciplinärenden.

Så jobbar SHL:s situationsrum.

SHL
SHL:s huvudpartners