Beslut från Svenska Ishockeyförbundets Disciplinnämnd - Isac Hedqvist
Publicerad: 2024-02-18
#DISCIPLINÄRENDE
Luleås spelare Isac Hedqvist fälls för Illegal check to the head i gårdagens match mellan Linköping och Luleå av svenska ishockeyförbundets disciplinnämnd. Hanteringen av ärendet har skett enligt de rutiner som gäller för disciplinärenden under säsongen.

Efter 13.44 av den andra perioden så sker det en Checking to the Head av Luleåspelaren Nr 6 Isac Hedqvist. Spelet är i Linköpings försvarszon och en Linköpingspelare följer en Luleåspelare som för pucken runt i zon. Hedqvist åker in framför Linköpingspelaren, förflyttar sig lite åt vänster, reser upp axeln och träffar Linköpingspelaren i huvudet.

Avstängning

Avstängning fr.o.m. den 18 februari 2024 t.o.m. den 27 februari 2024. Avstängningen bedöms motsvara tre matcher.

Böter

3 021 kr.

Svenska ishockeyförbundets disciplinnämnds beslut

Nämnden finner det utrett att Isac Hedqvist gjort sig skyldig till en Illegal check to the head. Förseelsen bör föranleda en avstängning. Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara tre matcher.

Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer: 

• Tackling i huvudet på en icke puckförande spelare

• Tacklingen är respektlös och hade kunnat undvikas

• Stor skaderisk

Hela beslutet 

Läs mer

Så här hanteras disciplinärenden.

Så jobbar SHL:s situationsrum.

SHL
SHL:s huvudpartners