Beslut från Svenska Ishockeyförbundets Disciplinnämnd - Elias Salomonsson
Publicerad: 2024-01-28
#DISCIPLINÄRENDE
Skellefteås spelare Elias Salomonsson fälls för Illegal check to the head i gårdagens match mellan Rögle och Skellefteå av svenska ishockeyförbundets disciplinnämnd. Hanteringen av ärendet har skett enligt de rutiner som gäller för disciplinärenden under säsongen.

Återstår 10.03 av tredje perioden när det sker en Illegal check to the head av Skellefteåspelaren Nr 44 Elias Salomonsson på Röglespelaren Nr 17 Simon Zether. Rögle har pucken i anfallszon och skjuter pucken mot mål, det blir en retur som kommer till Zether som har ryggen mot mål och försöker lägga in den mot mål. Salomonsson tar två snabba skär sedan glider han in och tacklar Zether i huvudet med en uppåtgående rörelse. Tacklingen träffar med kraft på Zether som inte kan försvara sig.

Avstängning

Avstängning fr.o.m. den 28 januari 2024 t.o.m. den 13 februari 2024. Avstängningen bedöms motsvara fyra (4) matcher.

Böter

3 203 kr.

Svenska ishockeyförbundets disciplinnämnds beslut

Av filmsekvenserna är det utrett Elias Salomonsson utdelat en tackling mot motspelaren och att den huvudsakliga kraften träffar i huvudet på motspelaren. Disciplinnämnden finner därför att tacklingen är bestraffningsbar som en Illegal check to the head. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara fyra matcher. Han ska dessutom betala böter i enlighet med beslutet.

Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer: 

-  Tacklingen utdelas respektlös med hög skaderisk.

- Ingen hög fart.

- Återfall i liknande förseelse (Disciplinnämndens beslut den 20 oktober 2023 i ärende D-SIF-017202.

Hela beslutet 

Läs mer

Så här hanteras disciplinärenden.

Så jobbar SHL:s situationsrum.

SHL
SHL:s huvudpartners