TOMAS THORSBRINK OM ÄNDRINGARNA I REGELBOKEN
Publicerad: 2023-08-08
Regelboken
Det har blivit ett antal korringeringar i regelboken inför den stundande säsongen och SHL-domarchefen Tomas Thorsbrink berättar om förändringarna.

Numera finns en gemensam regelbok inom Internationella Ishockeyförbundet och inför den här säsongen sker ett antal ändringar som påverkar SHL.

– Allt vi gör bygger på Internationella Ishockeyförbundets förändringar. Sedan vi fick en gemensam regelbok har ändringarna blivit färre, men vi har några korrigeringar till i år, säger Tomas Thorsbrink, domarchef i SHL.

Följande ändringar görs till den här säsongen och förklaras av Thorsbrink:

Borttagande av undantag vid kvittning

– Vi eftersträvar att hela tiden efter att ha så många spelare som möjligt på isen och det här blir en förenkling av regelverket där vi i Sverige haft ett undantag tidigare. Det undantaget tas nu alltså bort. Vid en tvåminutersutvisning för varje lag så kommer vi att fortsätta spela fem mot fem, aldrig fyra mot fyra.

Regelboken:

Regel 19 – Kvittade straff

Det tidigare undantaget i kvittningsregeln är borttaget. Om lagen spelar 5-5 och en spelare i varje lag ådöms mindre straffet ska dessa kvittas och spelet ska fortsätta 5-5. Detta gör också att inga utvisningar behöver kvittas i efterhand inför overtime.

Större straff kan annulleras helt efter videobedömning

– Tidigare har domare haft möjlighet att videogranska det större straffet där de antingen kan fastslå det större straffet eller rubricera om straffet till två minuter. Nu ges också möjligheten att annullera hela straffet, det vill säga ta bort hela utvisningen. Det i de fall domarna missuppfattat situationen helt. Det är extremt ovanligt, förra säsongen hade vi inget fall där en granskning av större straffet borde lett till att utvisningen togs bort helt, men nu finns möjligheten.

Regelboken:

Regel 20.6 - Videobedömning

Huvuddomarna ska ha följande alternativ i sitt beslutsfattande:

(i) fastställa det ursprungliga beslutet om större straffet,

(ii) ändra det ursprungliga beslutet till ett lägre straff av samma förseelse eller en omrubricerad förseelse,

(iii) att annullera utvisningen helt,

(iv) rubricera om straffet, men behålla större straffet.

"Match penalty" tas bort

– Match penalty tas bort i alla svenska serier där Svenska Ishockeyförbundets disciplinnämnd bedömer situationerna. Det betyder att det inte blir några automatiska avstängningar, utan att domarna dömer i den aktuella matchen utan att påverka att det får konsekvenser för kommande matcher. Situationer anmäls i stället i efterhand och därefter görs bedömningen om de ska skickas vidare till disciplinnämnden eller inte.

Regelboken:

Regel 21 A/B Dangerous Actions/Match Penalty

IIHF har beslutat att ta bort Match Penalty som möjligt straff. Syftet bakom förändringen är att domarna på isen inte ska fatta beslut om avstängningar. Att genomföra denna förändring i hela det svenska seriesystemet får stor påverkan på hanteringen av disciplinärenden. Därför kommer denna förändring till säsongen 2023/2024 bara genomföras i de serier vars disciplinärenden hanteras av SIF:s disciplinnämnd. I övriga serier kommer Match Penalty kunna utdömas på samma sätt som tidigare.

"Physical abuse of officials" videogranskas

– När någon knuffat eller slagit till den domare, till exempel vid ett gruff, så kan domarna videogranska händelsen. Det är bra att situationerna granskas innan en bedömning görs eftersom det ofta är svårt att uppfatta vad som händer, vem som knuffar vem, eller vem som slår vem.

Regelboken:

Regel 40 – Physical abuse of officials

Som tidigare ska avsiktlig fysisk kontakt med en funktionär bestraffas enligt Physical abuse of officials. I tillägg till detta jämställs nu även handlingar med ett likgiltighetsuppsåt med avsiktlig fysisk kontakt. Fysisk kontakt som hade kunnat undvikas och där spelaren eller ledaren uppvisat likgiltighet inför konsekvensen av sitt agerande ska betraktas som avsiktlig fysisk kontakt enligt denna regel, även i de fall där spelaren eller ledaren inte tydligt har haft som intention att initiera en fysisk kontakt med domaren.  I dessa fall ska Game Misconduct utdömas. Huvuddomarna får (men måste inte) videobedöma Game Misconduct för Physical Abuse of Officials i syfte att antingen fastställa eller modifiera beslutet på isen.

Huvuddomarna ska ha följande alternativ i sitt beslutsfattande:

(i) Att fastställa beslutet på isen.

(ii) Att annullera utvisningen helt.

Roughing kan ge femminutersutvisning

– Tidigare har vi dömt två plus två minuter för roughing, men nu kan vi döma femminutersutvisningar. Det är en skärpning av straffen.

Regelboken:

Större straffet (utan Game Misconduct) Roughing

Större straffet ska ådömas den spelare som framhärdar i att fortsätta involveras i en roughingsituation och som enligt huvuddomarens bedömning inte bestraffas tillräckligt med mindre straffet. Ett gruff som övergår till ett slagsmål ska som tidigare hanteras under Regel 46 – Fighting. Syftet med att införa större straffet för roughing är inte att tillåta slagsmål utan att ge domarna fler möjligheter att hantera gruff.

Vad är skillnaden mellan roughing och fighting?

Roughing är en mindre typ av gruff som inte övergår till ett slagsmål. Ett gruff är en situation som involverar två spelare där minst en av dem utvisas. Ett slagsmål ska anses ha inträffat när minst en (1) spelare slår eller försöker slå en motståndare upprepade gånger, eller när två (2) spelare brottas med varandra på ett sätt som gör det svårt för linjedomarna att ingripa och sära på spelarna.

Tilldömt mål vid friläge där målvakten tar av sig hjälmen

– Det är ovanligt i Sverige, men om en spelare får ett friläge och målvakten av någon anledning tar av sig masken så ska det tilldömas mål. Tidigare har det dömts straffslag. Är det friläge och målvakten flyttar målburen så har vi dömt mål tidigare, så nu får vi samma regelverk där. Mest en teknikalitet, men en regelförändring.

Regelboken:

Regel 9.6 - Hjälmarna

Om en målvakt avsiktligt tar av sig sin hjälm eller mask när motståndarlaget har ett friläge, där kriterierna för straffslag är uppfyllda bortsett från kriteriet att förseelsen har skett bakifrån, eller under ett straffslag ska mål tilldömas till det anfallande laget.

Jonas Gustavsson