Beslut från Svenska Ishockeyförbundets Disciplinnämnd - Mantas Armalis
Publicerad: 2024-02-28
#DISCIPLINÄRENDE
Leksands spelare Mantas Armalis fälls för Fighting i gårdagens match mellan Leksand och IK Oskarshamn av svenska ishockeyförbundets disciplinnämnd. Hanteringen av ärendet har skett enligt de rutiner som gäller för disciplinärenden under säsongen.

När det återstår 3 minuter av andra perioden så sker en Sucker Punch av Leksands målvakt Nr 40 Armalis på Oskarshamnsspelaren Nr 34 Palola. Spelet är i Leksands försvarszon när Palola blir intryckt i Armalis och sätter sin klubba i sidan på Armalis och trycker till. Armalis reser sig upp, åker runt sin egen spelare och slår ett kraftfullt slag med sin plockhandske i huvudet på Palola som blir liggande på isen och kliver sedan av.

Avstängning

Avstängning fr.o.m. den 28 februari 2024 t.o.m. den 7 mars 2024. Avstängningen bedöms motsvara fyra matcher.

Böter

26 875 kr.

Svenska ishockeyförbundets disciplinnämnds beslut

Nämnden finner det utrett att Mantas Armalis gjort sig skyldig till vad som påstås i anmälan. Det är vidare utrett att agerandet föregåtts av att motspelaren tryckt med klubban mot Mantas Armalis på sätt som han beskrivit i sitt yttrande. Även om Mantas Armalis förseelse föregåtts av detta är hans efterföljande val att uppsåtligen slå med plockhandsken i huvudet på motspelaren inte försvarbart. Agerandet är bestraffningsbart och bör föranleda en avstängning. Efter en helhetsbedömning av omständigheterna bestäms avstängningens längd till en tid som bedöms motsvara fyra matcher. Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet.

Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer: 

• Slaget, som sker med plockhandsken, sker bakifrån mot en ovetande motspelare.

Stor skaderisk.

Hela beslutet 

Läs mer

Så här hanteras disciplinärenden.

Så jobbar SHL:s situationsrum.

SHL
SHL:s huvudpartners