Beslut från Svenska Ishockeyförbundets Disciplinnämnd - Arvid Lundberg
Publicerad: 2023-12-31
#DISCIPLINÄRENDE
Skellefteås spelare Arvid Lundberg fälls för crosschecking i gårdagens match mellan Skellefteå och Luleå av svenska ishockeyförbundets disciplinnämnd. Hanteringen av ärendet har skett enligt de rutiner som gäller för disciplinärenden under säsongen.

När det återstår 12.00 av tredje perioden så crosscheckar Skellefteåspelaren Nr 52 Arvid Lundberg Luleåspelaren Nr 24 Brendan Shinnimin i huvudet. Efter nedsläpp i Skellefteås försvarszon så får Lundberg pucken och åker ut mot sargen med Shinnimin jagandes efter. Shinnimin hindrar Lundberg från att spela undan pucken och håller samtidigt fast Lundberg som förlorar pucken. När Shinnimin skall åka förbi Lundberg så crosscheckar han Shinnimin med stor kraft i huvudet så att hjälmen åker av.

Avstängning

Avstängning fr.o.m. den 31 december 2023 t.o.m. den 6 januari 2024. Avstängningen bedöms motsvara tre (3) matcher.

Böter

15 625 kr.

Svenska ishockeyförbundets disciplinnämnds beslut

Det är enligt nämnden utrett att Arvid Lundberg gjort sig skyldig till crosschecking på sätt som redovisas i anmälan dvs. där träffen sker i huvudet på motspelaren. Förseelsen är bestraffningsbar och bör leda till en avstängning i enlighet med beslutet ovan. Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet.

Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:

• Crosscheckingen utdelas med kraft mot huvudet.

• Crosscheckingen är respektlös och medför stor skaderisk.

Hela beslutet

Läs mer

Så här hanteras disciplinärenden.

Så jobbar SHL:s situationsrum.

SHL
SHL:s huvudpartners