Beslut från disciplinnämnden - Nick Sörensen

3 februari 2019 10:05
Disciplinärende

Linköpingsspelaren Nick Sörensen fälls för slewfooting i gårdagens match mellan Skellefteå och Linköping. Hanteringen av ärendet har skett enligt de rutiner som gäller disciplinärenden säsongen 2018/2019.


Med 11.11 kvar av mitt perioden droppar Linköpingspelaren nummer 20 Nick Sörensen pucken bakåt till en medspelare. Sörensen fortsätter framåt mot kortsargen och blir upphakad av Skellefteåspelaren nummer 26 Patrik Norén. Sörensen får sin klubba framför Norén och sveper sedan med sitt högra ben bort skridskorna på Norén som faller handlöst bakåt i isen utan att kunna skydda sig.

Situationsrummet valde att anmäla händelsen till disciplinnämnden som nu har fällt Nick Sörensen för slewfooting.

Nyckelfaktorer

– Förseelsen medför skaderisk. – Det är fråga om återfall i förseelser som medfört disciplinär påföljd.

Avstängning

2019-02-03 - 2019-02-16, vilket bedöms motsvara tre matcher.

Böter

17 813 SEK.