Mer än bara hockey: Grönvit Hållbarhet inifrån och ut

13 oktober 2022 15:00
#Meränbarahockey

Rögle BK har sjösatt ett ambitiöst hållbarhetsarbete med utgångspunkt i de globala målen och utvalda strategiska områden. Syftet med arbetet man paketerar under rubriken Grönvit Hållbarhet är att skapa samhällsvinster, men minst lika viktigt är att skapa en hållbar egen verksamhet.


I många företag och föreningar är det viktigt att jobba efter en röd tråd, men inte i Rögle BK. Där jobbar man i stället efter en grön tråd.

– Det vi kallar Gröna Tråden är egentligen ambitionen att ha en samsyn inom föreningen kring hållbarhet och trygga miljöer för barn och unga, berättar Daniel Henrysson, projektledare för Grönvit Hållbarhet.

– För oss är det viktigt att arbeta inifrån och ut, fortsätter han. Syftet med Grönvit Hållbarhet är att bidra med all den samlade kunskap och kraft vi har i föreningen för att skapa samhällsvinster utanför isen, men allt arbete måste börja internt. Vi utbildar till exempel våra barn- och ungdomsledare i trygghets- och hållbarhetsfrågor. Sedan delar vi gärna med oss av kunskapen externt. Följer vi vår Gröna Tråd inom föreningen blir vi mycket trovärdigare utåt också.

– För oss som starkt varumärke i vår region är det samtidigt viktigt att lyssna på omvärlden. Detta gör vi bland annat genom våra utvecklingspartners till Grönvit Hållbarhet i ett ”utifrån och in-perspektiv", där våra partners ger feedback och stöd i arbetet vi gör utanför våra väggar för att vi ska vara relevanta för vår omgivning.

Daniel Henrysson är relativt färsk i Rögles organisation (hade man varit lagd åt det skojfriska hållet hade man rentav kunnat säga att han var grön på jobbet…), och han har blivit rekryterad för att leda Rögles arbete med Grönvit Hållbarhet in i framtiden.

– Jag kommer närmast från ett jobb på Ängelholms kommun, och även om jag jobbat med idrott och föreningsliv tidigare är det mycket som är nytt för mig, säger han.

– Det är spännande och utvecklande att få se hur en förening arbetar från insidan. Det händer mycket hela tiden och är korta beslutsvägar, vilket är kul.

Väsentlig del av kärnverksamheten

En av de första och viktigaste arbetsuppgifterna Daniel Henrysson haft i Rögle har varit att skriva fram ett dokument för vad Grönvit Hållbarhet är och hur man inom föreningen ska arbeta med hållbarhetsfrågor.

– Enkelt sagt är Grönvit Hållbarhet Rögles olika hållbarhetsengagemang, men det är viktigt för oss att det inte ligger vid sidan om övrig verksamhet, som nåt projekt som kan prioriteras bort. För oss är det här arbetet en väsentlig del av vår kärnverksamhet, och ska vara ett helt naturligt inslag i vårt vardagliga arbete, säger Daniel.

– Vårt hållbarhetsarbete har stöd i de globala målen, främst de tre dimensionerna ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Samtidigt, eftersom vi jobbar så mycket med barn och ungdomar har vi även stort fokus på barnkonventionen och där kopplar Grönvit Hållbarhet an till RögleAkademin där vi utbildar ledare, föräldrar och våra spelare i hållbarhetsfrågor.

Mycket av grunderna för Rögles Gröna Tråd läggs nu, och föreningen har utarbetat en treårsstrategi fram till 2025.

– Vi lägger en grund nu där vi inte arbetar mot specifika mål utan fokuserar på strategiska områden, berättar Daniel. Alla aktiviteter och saker vi engagerar oss i ska ha stöd i de här strategiska områdena som är hälsa, inkludering och miljö.

Arrangerade hållbarhetskonferens

Som en del i hållbarhetsarbetet var Rögle BK en av hubbarna när A Sustainable Tomorrow, Sveriges största hållbarhetskonferens, arrangerades i Helsingborg. Daniel Henrysson berättar om konferensen och Rögles roll i den:

– Konferensen är kopplad till framtida hållbarhet och de val vi behöver göra i dag för en hållbar framtid. Det är frågor som berör Rögle BK i allra högsta grad, inte minst hur vi kan göra miljömedvetna val och förstå vilka konsekvenser våra val får.

– Det gäller dels oss själva, men även våra besökare. Hur kan vi göra för att påverka publiken som går och ser Rögle BK i SHL att ta miljömedvetna och hållbara beslut? Kanske välja bort bilen till förmån för bussen eller cykeln, till exempel.

– Eftersom det här är frågor som på ett så konkret sätt berör oss var det självklart för oss att arrangera en hubb, en digital sändning av konferensen med inbjudna gäster, i Catena Arena. Vi bjöd in brett och hade politiker, partners från näringslivet och representanter från föreningslivet bland ett 60-tal besökare. Efter konferensen hade vi en workshop där deltagarna fick reflektera över vad som sagts och koppla det till nutiden och försöka ge konkreta förslag på vad vi kan göra redan i dag för att bli mer hållbara.

Hållbart ledarskap hjärtefråga för bröderna Abbott

Ytterligare en anledning till att det var naturligt för Rögle BK att arrangera en hubb var att klubbikonen Kenny Jönsson intervjuade sportchef Chris Abbott och huvudtränare Cam Abbott på hållbart ledarskap som en del i A Sustainable Tomorrow.

– Chris och Cam är väldigt engagerade i hela föreningen och hur vi jobbar med ett hållbart ledarskap på alla plan, säger Daniel. Vi är stolta över det arbete vi gjort i föreningen och den resa vi är inne på, så det var självklart för oss att ställa upp när vi blev tillfrågade.

Till skillnad från många andra som påbörjar ett hållbarhetsarbete lägger Rögle BK grunden internt. Man vill leva som man lär, och sedan dela med sig av goda exempel.

– Det tror jag är lite unikt, att vi lagt så stor vikt vid arbetet inom föreningen, säger Daniel. I nästa steg vill vi jättegärna dela med oss till det omkringliggande föreningslivet, Ängelholms kommun, skolor och samarbetspartners. Men grunden är att alla vi som jobbar i Rögle BK verkligen vill det här. Vårt hållbarhetsarbete ska alltid finnas på agendan. Så är det bara.