Situationsrummet förklarar videobedömningar

18 februari 2022 14:00
2022-02-18

Vi släpper varje vecka en artikel där situationsrummet förklarar varför enskilda beslut fattats kring videobedömningar. Den här gången tittar vi på två situationer rörande målvaktsinterference.


De allra flesta mål är naturligtvis enkla att godkänna utan någon större svårighet, men ibland uppstår situationer där det är klurigare och där domarna behöver hjälp av videobedömning.

I SHL:s situationsrum kontrolleras samtliga mål som görs och det är hit som domarna ringer för att få hjälp vid behov. Det är inte vid alla målsituationer som domarna kan ta hjälp av videobedömning från situationsrummet utan endast vid händelser enligt listan längst ner i artikeln, enligt Spelregler för ishockey.

Som grund gäller att domarens initiala beslut på isen gäller tillsvidare. Efter videobedömning kan beslutet bara ändras om det man ser i videon visar att beslutet är fel. Är beslutet felaktigt så ändras det, men om beslutet är korrekt så fastställs det.

Det förekommer dock situationer där det inte går att se om beslutet på isen är korrekt eller inte. Om videobedömningen inte kan avgöra om domarens beslut är korrekt är videobedömningen inconclusive.

Situationsrummet på Twitter

Under match när videobedömning har gjorts kan du direkt efter få en förklaring från situationsrummet på Twitter.

Följ situationsrummet på Twitter här.

Situation 1: 17 februari Frölunda-Oskarshamn

Efter videobedömning framgår det att pucken styrs av klubban över ribbans höjd. Därav, EJ mål. Detta enligt regel 80.3 ”Spel med hög klubba”.