Intensiv period för sportcheferna: "Kommunikation, framförhållning och tydlighet är nycklarna”

15 juni 2018 12:30
Sportchefsträff

Regelbunden kontakt - där är klistret som håller samman sportcheferna i sitt arbete inom och runt ligan. Under måndagen höll SHL en heldag med diskussioner, utvärderingar och besök i situationsrummet.


Sommarhettan till trots, SHL fortsätter att ladda upp för nästkommande säsong. Den måndag som passerade möttes ligans samtliga sportchefer upp för en konferensdag under ledning av Johan Hemlin. Träffen i sig var inget unikt utan ännu ett steg i det fortlöpande arbetet, detta förklarar SHL:s sportchef.

– Regelbunden kommunikation, framförhållning och tydlighet är nycklarna. Det beror på att frågorna som vi arbetar med är så många och så komplexa. Därför är det av stor vikt att vi diskuterar mycket, både fysiskt och via andra vägar som exempelvis våra skypemöten. I det här fallet fick vi även en möjlighet att visa upp situationsrummet, förklarar Johan Hemlin och utvecklar;

– Jag har en daglig kontakt med sportcheferna, därför blir det sällan någon direkt feedback efter våra möten. Istället arbetar vi med löpande frågor som vi kollektivt bollar.

Bland de många tuffa frågor som ligans sportchefer dagligen hanterar finns givetvis spelarövergångar. Idag, 15:e juni, stänger exempelvis NHL sitt transferfönster som gör det möjligt för ligan att signera spelare från utlandet. Något som är högst aktuell för SHL-klubbarna, där frågetecken funnits kring flera spelare som varit aktuella för NHL-kontrakt.

Sportcheferna gjorde besök i situationsrummet

Ligans sportchefer är i ständigt arbete, inte bara under övergångsperioden. Tillsammans håller SHL en kontinuerlig dialog mellan sportcheferna, dels via skypemöten och även ett antal fysiska träffar per säsong. En av dessa ägde alltså rum i måndags där flera centrala ämnen hanterades.

Avtalsfrågor, regelverk och säsongsslut för SHL 2017/2018 kom alla upp till diskussion och dessutom fortsatte förberedelserna inför nästkommande säsong. Förutom Johan Hemlin fanns även SHL:s domarchef Ulf Rönnmark på plats för att utvärdera den säsong som gått utifrån ett domarperspektiv. Stort fokus låg vid situationsrummet, där sportcheferna avslutade dagen med ett studiobesök. En nyttig upplevelse som är tänkt att skapa större samförstånd kring det arbete som situationsrummet utför.

– Förtroendet för, känslan kring och intrycket av situationsrummet har ökat för varje år sedan vi startade det. I det här fallet blir det ännu tydligare när de fysiskt får se hur det ser ut. Det gör att sportcheferna får mer insikt och på det sättet röjs eventuella frågetecken bort, berättar SHL.s sportchef Johan Hemlin.

– Sedan finns det punkter att utveckla och göra ännu bättre. Vi har en dialog kring de frågorna och då blir det lättare att arbeta i önskad riktning.