Svensk ishockeymedicinsk förening jobbar för spelarnas säkerhet

5 maj 2018 15:00

Som del i det strukturerade arbetet med att främja spelarnas säkerhet på isen har medical teams under fredagen och lördagen haft en samling. "Engagemanget är otroligt starkt", säger SHL:s sportchef Johan Hemlin.


Det var ett välbesökt och bra möte med ett 50-tal deltagare. SHL-klubbarna var representerade och därtill några klubbar från HockeyAllsvenskan och representanter från Svenska ishockeyförbundet.

Diskussionerna fördes under ett dygn och berörde huvudskador, men även andra typer av skador såsom höft- och ljumskskador. Andra ämnen som avhandlades var doping, kosttillskott, juridiska frågor och allmän skadestatistik.

– Kompetensen i föreningen är väldigt hög och engagemanget är otroligt starkt, säger SHL:s sportchef Johan Hemlin som också deltog.

Det medical team som arbetar med de här frågorna har en bred kompetens där läkare, naprapater, sjukgymnaster, fysios, tandläkare m fl ingår.

Ökar hjärnskakningarna?

– Det kan vi ej fastslå med säkerhet. Däremot är vi mer uppmärksamma och ser mera i hela medical team. Även spelarna är mer uppmärksamma nu, så det är definitivt fler som ser signalerna nu än tidigare och det är en effekt av det arbete som vi lagt ner, berättar Hemlin.

Vad händer nu?

– Det kommer även fortsättningsvis att vara ett högprioriterat område och ett nytt möte är redan inplanerat i september. Vi kommer även att ha en rookiedag i juni med ett antal yngre spelare närvarande, säger Hemlin.

Kommer det bli några konkreta nyheter?

– Vi behöver förbättra de statistiska uppföljningarna av skador. Vi kommer att utvärdera om vi ska använda ett nytt testverktyg, Impact-test, att använda som komplement till våra befintliga modeller och arbetsmetoder.

– Sen har vi arbetet med att få med budskapen om spelarnas säkerhet längre ner i åldrarna. Vi får signaler om att det finns en ökad medvetenhet i SHL, men mer arbete behövs för att få in mer medvetenhet bland ungdoms- och juniorlagen. Här är det viktigt att svensk hockey har en samsyn och att dialogen finns mellan exempelvis SHL, förbundet och spelarfacket SICO. Det här arbetet ska ske i samråd med alla inblandade, berättar Hemlin.