Beslut från disciplinnämnden, Daniel Brodin

27 december 2018 12:25
Disciplinärende

Djurgårdsspelaren Daniel Brodin frias från knätackling i gårdagens match mellan Djurgården och HV71. Hanteringen av ärendet har skett enligt de rutiner som gäller disciplinärenden säsongen 2018/2019.


Det var i den andra perioden som Daniel Brodin tacklade HV71:s Didrik Strömberg över knäet. Brodin använde sig av ett utsträckt ben när han tacklade.

Situationsrummet valde att anmäla händelsen till disciplinnämnden som nu har friat Daniel Brodin för knätackling.

Disciplinnämndens bedömning:

Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden finner att Daniel Brodin har ett ansvar när han går in brett med benen i den aktuella situationen och att han i och för sig har gjort sig skyldig till en knätackling. Med hänsyn till att Daniel Brodin emellertid inte gör någon riktningsförändring vare sig med benen eller i övrigt utan behåller sin kroppsposition i tacklingsögonblicket anser nämnden att tacklingen inte är så våldsam eller obehärskad på ett sådant sätt att den bör föranleda något ytterligare straff än det game misconduct penalty som dömts ut under matchen.

Beslut

  • Anmälan lämnas utan bifall.