• Huvudsponsorer

Torsdag Tor 17 Oktober Okt
Lördag Lör 19 Oktober Okt
Tisdag Tis 22 Oktober Okt
Torsdag Tor 24 Oktober Okt
Lördag Lör 26 Oktober Okt
Tisdag Tis 29 Oktober Okt

Direktiv gällande bedömning av ”Spelare i målområdet”

Direktiv gällande bedömning av ”Spelare i målområdet”:

Det som i regelboken står angivet kring ”kontakt med målvakt” kommer fr.o.m. säsongen 2017/2018 tolkas som att en uppenbar kontakt med målvakt måste uppstå. Nytt är också att endast domaren kan initiera hjälp av videomålbedömning via situationsrum vid bedömningar kopplat till detta direktiv.

Definition: ”Uppenbar kontakt”:

 1. Målvakt hindras via kontakt initierad av anfallande spelare att sträcka ut arm/ben för att utföra en räddning.

 2. Målvaktens klubba sätts ur spel genom kontakt initierad av anfallande spelare i målområdet när målvakt skall utföra en räddning.

 3. Målvakt får via uppenbar kontakt initierad av anfallande spelare en tydligt förändrad/försämrad position.

Definition: “Målområdet”:

 • Om delar av anfallande spelares skridskor har kontakt med målområdeslinjen kan spelaren av domaren både anses tillhöra målområdet men också anses vara utanför målområdet.

 • Målvakt som står eller på annat sätt har kontakt med målområdeslinjen kan av domaren både anses befinna sig i målområdet men också anses vara utanför den samma.

  Säsongen 2017/18 är det primära VAD som händer i spelsekvensen som ligger till grund för bedömning gällande kontakt med målvakt vid målskott. VAR på isen det sker är sekundärt.

Grundförutsättningar vid bedömningar:

 • Målområdet är målvaktens arbetsområde. Väljer anfallande spelare att på något sätt befinna sig i målområdet råder alltid en större risk att spelet stoppas eller att målskott underkänns.

 • Mål som görs i anslutning till att anfallande spelare initierat en ”uppenbar kontakt” med målvakt skall underkännas. Dessa situationer kan efter domarens bedömning även föranleda utvisning på anfallande spelare.

 • Väljer försvarande spelare att knuffa motståndare in mot egen målvakt så att ”uppenbar kontakt” uppstår skall eventuellt efterföljande mål godkännas. Denna situation kan efter domarens bedömning även föranleda utvisning på den försvarande spelaren.

 • Väljer anfallande spelare att knuffa in försvarande spelare in i målvakt så att ”uppenbar kontakt” uppstår skall eventuella efterföljande mål ej godkännas. Denna situation kan efter domarens bedömning även föranleda utvisning på den anfallande spelaren.

Instruktioner till Domarna:

 • Blås av spelet och flytta ut efterföljande nedsläpp i neutralzon om en anfallande spelare enligt domarens bedömning tar en statisk position i målområdet.

 • Flytta ut nedsläpp i neutralzon när en enligt domarens bedömning avsiktligt initierad kontakt sker på målvakten av anfallande spelare vid målvaktsblockering.

 • Utdöm utvisning när en enligt domarens bedömning avsiktligt initierad kontakt sker på målvakten av anfallande spelare som innehåller uppenbara på-åknings, slag, eller tacklings inslag.

 • När utvisning för ”uppenbar kontakt” utdöms måste detta ske innan eventuell videomålbedömning via situationsrum har påbörjats. Ett mål kan efter videomålbedömning fortfarande underkännas för ”uppenbar kontakt” men utvisning kan då inte utdömas.

 • Viktigt att skilja på ”knuffa in spelare mot målvakt” och ”positionsställningskrig intill målområdet”. Det föreligger alltid ett större ansvar på anfallande spelare att hålla sig utanför målområdet vid ”positionsställningskrigs-situationer”.

 • Uppmärksam på när anfallande spelares skridsko träffar målvaktens skridsko snett bakifrån. Om anfallande spelares skridsko träffar målvaktens häl alternativt ”benskyddsöron” (nedre delen av benskydden som omsluter skridskon) och målvakt därmed blir uppenbart störd kan detta av domaren bedömas som ”uppenbar kontakt”.

 • Uppmärksam på målvakter som eventuellt förstärker vid kontakt med anfallande spelare.

 • Att som anfallande spelare passera igenom målområdet utan att kontakt uppstår med målvakt är tillåtet.

Regeltolkningen i PDF.