Så blir SHL:s spelschema till

Det finns många typer av utmaningar för de personer som arbetar med SHL och klubbarna på ett eller annat sätt. Vissa är av enklare art, medan andra är betydligt mer komplexa. En uppgift som definitivt hör till den senare kategorin är att lägga spelschemat och här ges en djupare inblick i hur den processen fungerar.

Den som leder arbetet med spelschemat är Erik Strandmark, ansvarig för mediarättigheter, som till sin hjälp också har SHL:s sportchef Johan Hemlin, VD:n Jenny Silfverstrand och ett helt gäng personer ute i de 14 SHL-klubbarna. Det är alltså värt att poängtera att klubbarna själva i hög grad är involverade i arbetet med spelschemat och givetvis även godkänner detsamma innan det blir officiellt.

Utgångspunkten är att SHL ska spelas med 14 lag där alla lag ska möta varandra fyra gånger, två gånger hemma och två gånger borta - totalt 52 matcher var. Säsongsstart ska ske i mitten av september och den sista matchdagen spelas en bit in i mars året efter.

Säsongsplan för SHL

Arbetet med spelschemat startar vanligtvis i december, nästan två år före starten av den säsong som spelschemat avser. Då påbörjas arbetet med den övergripande säsongsplanen, där hänsyn måste tas till bland annat internationella speldagar och mästerskap, samt även CHL-schemat. 

Matcherna ska fördelas jämnt över veckodagarna. Det handlar mest om torsdagar och lördagar, men även andra dagar tas i anspråk. Redan på det här tidiga stadiet är klubbarna involverade i processen och får tycka till om på vilka dagar de vill spela. Det handlar också om att bestämma under vilka tidsperioder man vill spela två matcher per vecka eller tre gånger per vecka.

Central optimering

Varje klubb tittar i första hand på sitt eget schema, men SHL måste skapa en rättvis fördelning sett till helheten gällande exempelvis hemmamatcher och veckodagar. Under september-oktober pågår optimeringen av schemat.

Ett stort fokus ligger på tillfällen då lagen spelar hemma-hemma, det vill säga två raka hemmamatcher. De tillfällena kan vara utmanande att få till kommersiellt, därför graderas de in i olika typer av hemma-hemma-tillfällen. De bästa är när det till exempel inträffar ett landslagsuppehåll mellan hemmamatcherna och de sämsta är generellt tisdag-torsdag. Torsdag-lördag ligger någonstans där emellan eftersom vardag och helg går att kombinera ur olika aspekter. 

Matematiken gör att det är ett måste att ha dessa möten, det går inte att skapa ett spelschema av den här typen utan att ha hemma-hemma och borta-borta.

Spelschemat ska vara sportsligt och kommersiellt gångbart. Det måste planeras i god tid för att kunna boka upp arenor och att klubbarna kan planera sin verksamhet i god tid.

Klubbarnas bytestid

I november-december har klubbarna möjlighet att vrida och vända ytterligare på schemat och komma med önskemål om eventuella ändringar. 

Eventuellt klubbskifte

I början av april står det klart vilka klubbar som kommer att spela i SHL säsongen efter. Det kan alltså inträffa att en klubb som varit delaktiga i planeringen av kommande säsongs spelschema degraderas och att en ny klubb kommer från HockeyAllsvenskan. 

Eventuellt kan det således behövas mer arbete med spelschemat innan det är helt klart.

Schemat kommuniceras

Under maj månad presenteras så spelschemat inför kommande säsong. Detta alltså samtidigt som schemat för säsongen efter det redan har påbörjats.